www.vaktmesteren.net

Johansen & Co AS

Vefsnveien 11

8656 Mosjøen

Vis på kart

 

Tlf 477 56 275477 56 275

post@vaktmesteren.net

FDV er forkortelse for de 3 funksjonene i eiendomsvirksomhet:

 

* Forvaltning

* Drift

* Vedlikehold

 

 

Disse funksjonene er meget vidfarende og gjelder alle former for eiendomsvirksomhet.

det vil si at alt som har med eiendommer og bygninger å gjøre er definert som en del av FDV, fra vurdering av kjøp eller bygging via daglig bruk og drift til avvikling, salg eller riving.

 

 

De viktigste oppgavene er å:

 

* Organisere FDV funksjonene

 

* Overvåke at kravene som stilles i lover og forskrifter oppfylles ( f. eks. Bygningsloven, Brannvernloven og

   internkontrollforskriftene )

 

* Inngå og følge opp forsikringsavtaler

 

* Overvåke arealutnyttelse og sørge for at den er god

 

* Inngå og følge opp avtaler om utleie og leie av lokaler

 

* Inngå avtaler med eksterne leverandører om forvaltningstjenester

 

* fakturere tjenester for interne  eksterne kunder

 

* Utvikle eiendommene i henhold til brukernes ønsker og etter de strategiene som leder har trukket opp for

   eiendomsviksomhet

 

* Holde daglig tilsyn med eiendommene

 

* Hjelpe brukerne med små og store reparasjoner

 

* Måke snø, strø, feie, klippe gress, flagge

 

     Siden er under konstruksjon

Johansen & Co vaktmester vaktmesteren vaktmestertjenester vedlikehold service handyman reparatør reparasjon reparasjoner service kontroller lekkasje skade maler malerarbeid maling tapetsering snekker snekkertjenester rørlegger flislegging hagearbeid plenklipping snørydding snømåking renhold rengjøring spyling kosting feing rydding flytting dører vinduer bygg og anlegg næring bolig bolighus hus hytte eiendom blokk Mosjøen Vefsn Sandnessjøen Mo i Rana Brønnøysund Helgeland
web: info helgeland